Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze diensten.

IFKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. IFKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van IFKS opgenomen informatie.

Hoewel IFKS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IFKS niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door IFKS worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel IFKS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door IFKS worden onderhouden wordt afgewezen.