Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

Bedankt!

Zondag, the day after. Nog een beetje duf en heel druk. Opruimen, schepen terugbrengen, voorbereiden voor de volgende “gewone” week, enz. Alle hectiek en besognes van het dagelijkse leven staan weer voor de deur. Wat blijft zijn de herinneringen aan een fantastische IFKS wedstrijdweek 2016, iets waar we in ieder geval een vol jaar op kunnen teren. 

We leken dit jaar alles mee te hebben. Fantastische weersomstandigheden. Nooit een aflasting, noch voor te weinig wind, noch voor te veel en dat leidde tot prachtige wedstrijden, tot de laatste dag op Lemmer een spannende strijd om promotie, degradatie en kampioenschap in alle klassen. Hoe gefocust, scherp en stoicijns schippers en bemanningen ook bezig waren met hun skutsje en de te varen wedstrijden, de sfeer bleef sportief en gezellig, hoe hoog de spanning ook opliep.

Van Hindeloopen tot Lemmer, ook het publiek wist massaal de weg naar de prachtige wedstrijden te vinden. De IFKS lijkt daarmee, bij meer en meer mensen, een vast plekje in zijn of haar volle agenda te krijgen. Fantastisch!

Voor de maatregelen in het kader van onze veiligheidsdiscussie, waaronder de scheiding van de starts van alle klassen en de Umpire (de scheidsrechter op het water), was veel waardering. Nog belangrijker: het leek zijn vruchten af te werpen.

Dit allemaal was niet mogelijk geweest als zich daarvoor niet zoveel vrijwilligers hadden ingezet. Het wedstrijdcomité, de technische commissie, de protestcommissie, de schippers van de vele snelle RIB’s (die voor de organisatie van de wedstrijden onontbeerlijk zijn), de plaatselijke commissie’s, die al die activiteiten op de wal en voor het publiek organiseren, de schutters, de speakers, enz. enz. Namens ons bestuur en skûtsjeminnend Fryslan wil ik hen hier graag voor bedanken. super!

Zeer erkentelijk zijn wij ook onze hoofdsponsor Douma Staal uit Sneek en de bij de Businessclub aangesloten bedrijven voor de wijze waarop zij ons evenement financieel mogelijk maken.

Ook willen wij graag de betrokken overheden de gemeenten Súdwest-Fryslân en de Friese meren en de provincie Fryslan bedanken voor alle medewerking. De surveillance schepen van Provinciale Waterstaat hebben ons evenement de gehele week begeleid.

Deze winter gaan wij niet ronkend van genoegen achteroverleunen. Wij zullen het evenement op alle onderdelen evalueren en kijken waar wij de wedstrijdorganisatie en alles daaromheen kunnen versterken en verbeteren. Over de structuur van onze vereniging gaan wij voorstellen ter versterking en verbetering bespreken. Dat alles onder het motto “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”.

Voor nu en voor u: BEDANKT!

Sicko Heldoorn (Voorzitter IFKS)

Gepubliceerd: zondag 21 augustus 2016

Overige nieuwsberichten