Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

IFKS VRAAGT MINISTER SCHULTZ OM EEN UITZONDERING TE MAKEN VOOR EEN GERING AANTAL SKÛTSJES VOOR EEN MINIMAAL AANTAL CENTIMETERS

Als gevolg van Europese regelgeving moeten schepen die langer zijn dan 20 meter voldoen aan nieuwe eisen, zoals een keuring om een Certificaat Van Onderzoek (CVO) te verkrijgen en de plaatsing van een Automatic Identification System (AIS).

Begrijpelijk en goed voor de veiligheid op het water. Echter in het geval van skûtsjes die alleen voor skûtsjesylwedstrijden worden gebruikt overbodig.

Temeer daar tweederde van de vloot IFKS skûtsjes korter dan 20 meter is. Slechts een derde deel van die vloot is langer dan 20 meter, waarvan meerdere slechts luttele centimers.

In de brief met bijlage 1,2,3 en 4 wordt de minister op deze absurde situatie gewezen en gevraagd om van haar mogelijkheid om een uitzondering te maken, gebruik te maken.

Gepubliceerd: zondag 11 juni 2017

Overige nieuwsberichten