Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

Statutenwijziging

Zaterdag 24 februari konden de leden stemmen over de statutenwijziging. 

Hiervoor moest echter 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn. Het qourum van 522 is niet gehaald. De 29 aanwezige stemgerechtigden mochten niet stemmen. Het besluit over de statutenwijziging wordt verschoven naar de ALV die op 17 maart gehouden wordt. 

Gepubliceerd: zaterdag 24 februari 2018

Overige nieuwsberichten