Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

Voortgang CVO

Voorjaar 2016 bent u via onze website geïnformeerd over de technische eisen die aan pleziervaartuigen worden gesteld op grond van de Europese richtlijn 2006/87/EG. Op basis van deze in 2016 vastgestelde richtlijn moeten pleziervaartuigen van 20 meter of langer (of meer dan 12 passagiers) vanaf 1 januari 2019 voorzien zijn van een Certificaat Van Onderzoek (CFO). Alle informatie hierover vindt u op onze website.

Onlangs is er een gesprek geweest met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (vroegere verkeer en waterstaat) met als onderwerp : wat zijn de mogelijkheden om binnen de wetgeving een zodanige regeling voor skûtsjes (langer dan 20 meter) te creëren waardoor deze, zonder al te veel aanpassingen (kosten), aan de eisen van het CVO voldoen. Uit het gesprek kwam duidelijk naar voren dat de inzet en insteek van het Ministerie is om voor skûtsjes tot een werk- en hanteerbare regeling te komen.

Er is nadrukkelijk alleen gesproken over pleziervaartuigen. De definitie hiervan is : niet professioneel varen met max 12 gasten aan boord, met in ons geval een lengte van meer dan 20.00m maar niet langer dan 20.65 meter.

Bij het zoeken naar een mogelijke oplossing is het criterium waarin de regelgeving m.b.t het CVO spreekt over “klaarblijkelijk gevaar” een begrip wat nader ingevuld kan en mag worden. Element dat hierbij een rol spelen is o.a., blijft het vaartuig na een aanvaring lang genoeg drijven of anders geformuleerd, hoe snel zinkt het schip na een aanvaring. Andere elementen zijn het sturend vermogen van het vaartuig, vlak dikte eisen en te nemen veiligheidsmaatregelen. Ook de eisen en handhaving van klasse voorschriften zoals de IFKS die heeft spelen bij het begrip klaarblijk gevaar een rol. Het ministerie is bereid om op basis van onze Omschrijving Scheepsuitrusting (OS) het verdere gesprek aan te gaan. Men wil meewerken aan een regeling die ook voor (wedstrijd) skûtsjes praktisch en aanvaardbaar is.

Vervolg overleg is gepland voor eind november. Wij houden jullie op de hoogte.

Het IFKS Bestuur.

Gepubliceerd: woensdag 26 oktober 2016

Overige nieuwsberichten